ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Radio 972 worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot het uitzenden van radioprogramma’s en het verstrekken van informatie via de website.

1.2. Door gebruik te maken van de diensten van Radio 972 gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.

Gebruik van de diensten
2.1. De gebruiker zal de diensten van Radio 972 niet gebruiken voor illegale of ongepaste doeleinden.

2.2. De gebruiker zal zich houden aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de diensten van Radio 972.

2.3. Radio 972behoudt zich het recht voor om de diensten te wijzigen, op te schorten of te beƫindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele eigendomsrechten
3.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten van Radio 972, inclusief maar niet beperkt tot de radioprogramma’s en de website, blijven te allen tijde eigendom van Radio 972.

3.2. Het is de gebruiker niet toegestaan om de diensten van Radio 972te kopiƫren, te wijzigen, te reproduceren, te distribueren, te verkopen of anderszins te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radio 972.

Aansprakelijkheid
4.1. Radio 972 is niet aansprakelijk voor schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van Radio 972, inclusief maar niet beperkt tot de radioprogramma’s en de website.

4.2. Radio 972 is niet aansprakelijk voor enige storing of onderbreking van de diensten, inclusief maar niet beperkt tot de radioprogramma’s en de website.

Privacy
5.1. Radio 972 respecteert de privacy van de gebruikers en zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

5.2. De gebruiker stemt ermee in dat Radio 972 persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van de diensten.

5.3. Radio 972 zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de diensten.

Toepasselijk recht

0%